Tidningen Bibban

Bibban publicerar innehåll från olika delar av Svenskfinland. Vi strävar efter att reflektera och rapportera om hur bibliotekens uppdrag genomförs i praktiken, till exempel hur man jobbar med bibliotekens demokratiuppdrag, med läsfrämjande och med vilka tjänster biblioteken betjänar befolkningen.

Bibban lyfter även upp allmänna trender inom bibliotekens verksamhet genom olika artiklar. Under de senaste åren har vi bland annat gjort djupdykningar i open access, artificiell intelligens och det ständigt aktuella temat samlingsvård.

I Bibban får man även stifta bekantskap med finlandssvenska författare genom personporträtt, och ta del av artikelserier där vi till exempel intervjuar personer som både skriver böcker och jobbar vid bibliotek.

Litteratur och böcker har även en självklar plats i Bibban. Tidningen innehåller bokrecensioner och många av de personer vi intervjuar delar också med sig av boktips.

Redaktionen

Monica Sandström, chefredaktör
bibban@fsbf.fi

Redaktionsråd

Gun Vestman
Margareta Danielsson
Anna-Maria Malm
Monica Sandström
Lisa Ahlvik
Janne Nyström
Michelle Mattfolk

Layout 

Heidi Jylhä, Solid Media
 

Adressändringar
Kontakta fsbf@fsbf.fi.

Annonser
Vill Du annonsera i Bibban? Tag i så fall kontakt med chefredaktören.

Annonspriser:
Helsida (bakpärm) 350,00 €
Helsida (inlaga) 300,00 €
Halvsida 200,00 €
Fjärdedelssida 150,00 €

Vill du skriva för Bibban?
Om du vill skriva för Bibban kan du kontakta chefredaktören per e-post: bibban@fsbf.fi.

Material
Material som skall publiceras i tid­ningen levereras enklast per e­-post till  bibban@fsbf.fi. Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera text och bilder före publika­tion och ansvarar ej för returnering av inskickat material.

Tips
Vi som gör Bibban tar gärna emot tips på ämnen att skriva om. Ta kontakt med chefredaktören på bibban@fsbf.fi och dela med dig av ditt förslag.

Bibban

Mötesdeltagarna från de nordiska föreningarna. Foto: Elza Zandi, Svensk biblioteksförening.

De nordiska biblioteksföreningarna träffades

De nordiska biblioteksföringarna träffades 5–6.2.2024 och diskuterade aktuella frågor inom branschen. Vi diskuterade kring IFLA, demokrati, kunskap och beredskap. Bibliotekens minskade anslag är något som oroar och likaså trenden med sämre läskunnighet.Läs mera »

Bibliotekspedagog och författare - en perfekt kombination

Julia Wickholm kombinerar författarskap och arbete som bibliotekspedagog i Esbo.Läs mera »

Bibban – 20 välfyllda år!

Föreningens omtyckta medlemstidning Bibban har uppnått 20 år, första numret utkom våren 2003. Varje år sedan dess har tidningen utkommit med tre nummer per år – hittills över 60! Bibban kommunicerar, dokumenterar och ger ovärderlig information om föreningen och biblioteksvärlden. Läs mera »

Skidi och Stoori – Helsingfors stads bokbussar

Helsingfors bokbussar är en del av Helsingfors stadsbiblioteks tjänster. Bokbussarna är stationerade i samma byggnad som Böle bibliotek och har helt egna samlingar. Det finns två två bokbussar, Skidi och Stoori som besöker daghem och skolor på förmiddagar och har rutter runt om i Helsingfors på kvällarna. Läs mera »

Den färgglada bokbussen i Borgå

Sedan år 2020 trafikeras vägarna i Borgå av en ny bokbuss.Läs mera »

Bokbussen - ute i alla väder

Ett intensivt snöoväder har dragit in över Vörå. Hela dagen utlovas halka och hårda vindar, ett krävande väder för alla trafikanter. Bokbussen är dock packad och klar för dagens runda och dess chaufför är van med krävande väglag.Läs mera »

Bokbussarna i Svenskfinland - statistik

I det här numret av Bibban har vi gjort ett nedslag hos fyra av Svenskfinlands bokbussar. Vi får stifta bekantskap med bokbussen i Borgå, Helsingfors stads bokbussar och bokbussen i Vörå. Läs mera »

FSBF – de tio senaste åren

År 2013 firade Finlands svenska biblioteksförening sitt 75-årsjubileum med en jubileumskonferens och ett specialnummer av Bibban om föreningens historia. Denna artikel ger en översikt över det som hänt inom föreningen under de följande tio åren, 2014-2023, fram till 85-årsjubileet i Vasa. Under hela denna tid har föreningen fortsatt sin viktiga uppgift att bevaka och främja biblioteksverksamhet och gemenskap bland biblioteksanställda på svenska i Finland.Läs mera »

Berikande resa till de danska biblioteken

Melina Aremaa, Harriet Lill-Smeds och Paula Roselius är tre bibliotekarier som hade chansen att följa med på Danmarksresorna. I den här artikeln berättar de om sina upplevelser av de danska biblioteken.Läs mera »

Med blicken vänd mot Danmark

Regionförvaltningsverket ordnade två till innehållet likadana studieresor till danska bibliotek i augusti och september. I resorna deltog på basen av 162 ansökningar 32 personer med olika arbetsuppgifter från bibliotek i olika delar av landet. Intresset för resorna var stort!Läs mera »