Priser

Föreningen delar ut två pris vartannat år, Årets biblioteksgärning och Årets biblioteksbok
 

Årets biblioteksbok år 2023: Malin Klingenberg och Margareta Sandins börja läsa-serie med motiveringen: Årets biblioteksbok ges för börja läsa-serien, för att den erbjuder vardagsnära och sympatiska läsupplevelser för alla oavsett nivå, samt knyter ihop ett populärt läromedel med skönlitteratur till en vacker rosett i det värdefulla samarbetet mellan skola och bibliotek.

Årets biblioteksgärning 2022: Åsa Lundberg vid Brändö bibliotek har fått ta emot priset med motiveringen att hon ger kommuninvånare och turister hög servicekvalitet och väl genomförda program. Med evenemanget En vind från havet bjuds deltagarna på program av god kvalité och visar på Lundbergs gedigna engagemang för litteraturfrämjande.

Årets biblioteksbok år 2021. Priset tilldelas Marcus Rosenlunds Mot Stjärnorna - Strövtåg i universum. Motiveringen lyder: Mot stjärnorna - Strövtåg i universum berättar om rymden och universum, som för många kan kännas stort och överväldigande, på ett sätt som är både spännande och lätt ta till sig. Rosenlunds gedigna jobb med popularisering av vetenskap gör att allt fler kan ta del av vetenskapens ibland svårare aspekter på ett lättbegripligt sätt, vilket blir allt viktigare i dagens samhälle.

Årets biblioteksgärning 2020: Priset gick till Lena Sågfors, med motiveringen att Lena en urkraft att räkna med i biblioteksvärlden. Främst jobbar hon med läsfrämjande verksamhet för barn och ungdomar, numera också i hela landet. Hon är en eldsjäl som stöder den svenskspråkiga biblioteksvärlden och sprider läsglädje med sin entusiasm och inspirationsförmåga. Lena jobbar som bibliotekspedagog på Kronoby kommunbibliotek och med ett utvecklingsuppdrag på Stadsbiblioteket i Seinäjoki. Uppdraget finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet och gäller bibliotekstjänster som främjar barns och ungas läsande och läskunnighet.

Årets biblioteksbok år 2019. Priset tilldelades Zoo!-serien av Kaj Korkea-aho och Ted Forsström med motiveringen att bokserien främjar ungdomars, i synnerhet pojkars, läsande och att den därför är en viktig tillgång i biblioteksarbetet.

Årets biblioteksgärning år 2018. Priset gick till Åbo Akademis bibliotek. Motiveringen: I dagens informationssamhälle är elektroniska informationskällor ofta i centrum men i flödet av allt nytt är detoerhört viktigt att bevara biblioteksarvet. Åbo Akademis bibliotek har aktivt arbetat för att lyfta fram kulturhistoriskt viktiga boksamlingar, öka medvetenheten och synligheten om dessa samt arbetat för att bevara dem som en värdefull del av Finlands kulturarv. Samlingarna upptogs även som nationellt världsminne av Unesco i december 2017.

Årets biblioteksbok år 2017. Priset gick till Hanna Lundströms poesibok Rassel prassel puss med illustrationer av Maija Hurme. Motiveringen till priset var att boken används flitigt i bibliotekens babypoesigrupper och andra grupper som besöker biblioteket.

Årets biblioteksgärning år 2016. Priset gick till Päivi Jokitalo som arbetar som frilansande bibliotekarie, Hon fick priset för "sin förmåga att på ett inspirerande och ­modigt sätt lyfta fram och diskutera ­aktuella biblioteksfrågor på ­båda språken i Finland och upprätt­hålla ett kontaktnät som sträcker sig över hela Norden"

Årets biblioteksbok år 2015. Priset gick till Merete Mazzarellas Själens
nattsida. Om Mary Shelley och hennes Frankenstein. Samtidigt ville föreningen lyfta fram en finlandssvensk klassiker som fortfarande är läsvärd genom att ge ett hedersomnämnande till Marianne Alopaeus roman Mörkrets kärna (1965).

Årets biblioteksgärning 2014. Vasa stadsbibliotek–landskapsbibliotek för läskampanjen Bibliotekspasset. Stadsbiblioteket har uppmuntrat barn och unga både till läsning och motion. Under Läskampanjen Bibliotekspasset gav tio boklån låntagaren en fribiljett till simhallen.

Årets biblioteksbok år 2013. Priset gick till Dunderlunds bästa bokstav, text ÅsaLind, bild Sara Lundberg med motiveringen: Dunderlunds bästa bokstav av Åsa Lind är en finurlig bok om bokstäver och ljud som lockar fram leenden hos både små och stora läsare. Eftersom boken väcker både intresse för ord och läsning fungerar den utmärkt i bibliotekens läsfrämjande verksamhet bland barn.

Årets biblioteksgärning 2013. Priset gick till Sibbo kommunbibliotek med motiveringen: Årets biblioteksgärning tilldelades i år ett bibliotek som erbjuder ett imponerande och genomtänkt utbud av kultur och service för biblioteksbesökarna. Biblioteket satsar stort på barnverksamheten på två språk och välkomnar sina kunder på webben med orden ”Välkommen till biblioteket för att njuta”.