Styrelsemedlemmar 2024

Styrelsen nås på fsbf@fsbf.fi

Mia Karvonen, ordförande
Enare kommun
 
Anneli Haapaharju, vice ordförande
Serviceplanerare
Vasa stadsbibliotek
 
Janne Nyström
Informatiker
Arcada
 
Monica Sandström
Chefredaktör Bibban
Egenföretagare | Bildström
 
Sara Söderbacka
Bibliotekarie
Stadsbiblioteket i Kristinestad
 
Teresa Westmark
Bibliotekarie med verksamhetsansvar
Mariehamns stadsbibliotek
 
Päivi Jokitalo
Lärare
Keuda
 
Jan Nyström
Ansvarig informatiker 
AKE-Borgå
 
Anne Granberg
Biblioteksamanuens
Hankens bibliotek 
 
Emma Ekstrand
Pargas bibliotek