Möt föreningens nya verksamhetskoordinator: Michelle Mattfolk

08.05.2023 kl. 10:49
"Det känns roligt att direkt kunna få kontakt med bibliotek i hela Svenskfinland genom föreningen."

Jag heter Michelle Mattfolk och fungerar som verksamhetskoordinator för FSBF från och med årsskiftet. 

Jag är född i Sverige men flyttade till Finland efter grundskolan. Nu bor jag i Sibbo, och jag har två barn i skolåldern och två hundar. På fritiden läser jag mycket och så motionerar jag ofta med hundarna i skog och mark. När jag får tid över brukar jag läsa mycket barnlitteratur och fundera på ordkonstövningar, och ska snart delta i en bokcirkel.

 

Hur kom du in i biblioteksbranschen?
Jag är utbildad kulturproducent och jobbade tidigare vid Sydkustens ordkonstskola med att utveckla verksamheten på svenska.

Jag blev behörig biblioteksfunktionär via studier på läroavtal vid Sibbo bibliotek. Efter mina fyra år i Sibbo började jag jobba vid centrumbiblioteket Ode i Helsingfors. För ungefär ett år sedan fick jag ett vikariat som finskspråkig biblioteksfunktionär på bokbussarna i Helsingfors, och under den tiden började jag utreda och utveckla bokbussarnas service på svenska. Sedan hösten har jag fungerat som svenskspråkig bibliotekarie på bokbussarna i Helsingfors.

Vad lockade dig att söka jobbet som verksamhetskoordinator?
Jag tyckte det skulle vara jätteroligt och spännande att få jobba nationellt och för det nordiska samarbetet. Jag är själv engagerad i projektet Den nordiska bokslukaren vid Nordisk kulturkontakt i Helsingfors, och önskar att alla biblioteksanställda ska ges möjlighet att få delta i ett tätare nordiskt samarbete som ger stöd och inspiration till det egna arbetet. Jag vill jobba för att utveckla just sådant här!

 

Vad har du för förväntningar?
Det känns roligt att direkt kunna få kontakt med bibliotek i hela Svenskfinland genom föreningen. Att få insyn i hur andra jobbar, samt kunna ge och få stöd från andra bibliotek. Jag ser fram emot att leda föreningen i att vara en möjliggörare.

 

Vad betyder bibliotek för dig?
En demokratisk plats som alla kan komma till – från småbarn till seniorer. Vi har öppna dörrar och låg tröskel. De rörliga bokbussarna erbjuder en viktig tjänst när de kan komma till låntagarna. Det är lättare för rörelsehindrade eller familjer med små barn att få hem böcker från bokbussen som stannar nära hemmet.

 

Vad är det bästa med FSBF?
Att det är ett glatt gäng som skapar viktiga kontaktytor för biblioteken i Svenskfinland. Att föreningen jobbar för fortbildning och att lyfta viktiga frågor som berör bibliotekspersonal.

 

Michelles hälsning till föreningsmedlemmarna
Du kan kontakta föreningen med låg tröskel. Om du har något du vill vi ska jobba för eller lyfta upp, ta gärna kontakt med oss. Vi finns till för medlemmarna. 

Foto: Joanna Lindén-Montes

Sandra Herrmans