Lovisa huvudbibliotek startade från noll efter fuktskada

03.10.2018 kl. 10:57
I det nya huvudbiblioteket i Lovisa är de äldsta böckerna ett år gamla och hyllorna gapar ganska tomma. Men bibliotekschefen är lättad: Inneluftsproblemen som plågat personalen i många år är nu över och ingens hälsa riskeras längre.

Klockan är elva och Lovisa huvudbibliotek har precis öppnat för dagen. Bägarrankan vajar i sin ampel när dörren till det röda trähuset, som tidigare var stadens färghandel, öppnas. In kommer ett färgglatt gäng. Det är Sini Kutschinski med barnen Felix, Céleste, Figaro och Roméo.

Familjen var stamkunder i det gamla huvudbiblioteket och har nu också hittat hit till det nya, tillfälliga biblioteket, som öppnade veckan efter midsommar.

– Vi brukar besöka biblioteket varje vecka. Barnen har var sin bibliotekskasse och de får låna tre böcker var per gång, berättar Sini Kutschinksi.

Familjen Kutschinski besöker biblioteket minst en gång i veckan.

Barnen Kutschinski har sina favoritböcker, som de gärna lånar om och om igen. Sini Kutschinski lånar mest faktaböcker som hon behöver för sina studier. Men nu har barnen märkt att många av böckerna inte längre finns i hyllan och deras mamma har märkt att det mesta av det hon behöver beställs från andra bibliotek.

– Céleste saknade en prinsessbok, men jag sade att det säkert snart kommer nya prinsessböcker.

Det gör det säkert, men just nu ser det onekligen tomt ut i hyllorna, både på barnavdelningen och på vuxensidan. Av bibliotekets samling på cirka 90 000 böcker finns bara en bråkdel kvar: de böcker som har anlänt till biblioteket efter juli 2017. Det var då man äntligen fick besked om att biblioteket ska flytta och började lägga undan nya böcker i ett annat hus. Det här gjorde man för att rädda åtminstone lite böcker från det svårt fuktskadade gamla societetshuset, där biblioteket tidigare fanns.

Tomt i hyllorna. Men småningom byggs samlingen upp igen och alla böcker är nya och fräscha.

Lång och tung process

Lovisa huvudbibliotek flyttade in i det gamla societetshuset på 1990-talet. Det är Finlands äldsta societetshus av trä, byggt 1863.

– Det är ett vackert hus. När det renoverades för biblioteket hittades till exempel gamla fina takmålningar som togs fram, berättar bibliotekschef Danielle Backström.

Men saknar huset gör hon inte. Inte efter den långa och tunga process, som i somras äntligen fick ett slut. Danielle Backström har jobbat på biblioteket sedan 2012, först som biblioteksfunktionär, sedan som tillfällig bibliotekschef och sedan januari 2017 som ordinarie bibliotekschef.

Allt som har skett i det tidigare bibliotekshuset känner hon inte till. Societetshuset renoverades för biblioteket på 1990-talet, men hade före det stått tomt länge ochinte tagits om hand på bästa sätt. Danielle Backström har hört att det redan under den första tiden regnade in på vårarna när snön smälte. Taket reparerades, men byggnaden har fuktskadats flera gånger under åren.

De första inneluftsmätningarna gjordes år 2004, när hon började jobba 2012 hade följande mätningar just gjorts och de sista gjordes 2015-2016. Sedan dess har rubrikerna kring biblioteket och inneluftsproblemen haglat tätt, men en lösning har låtit vänta på sig. För ett par år sedan dammsögs alla böcker, men det hjälpte inte.

– Det har varit många tunga år för personalen, säger Danielle Backström.

En av de anställda har insjuknat allvarligt och inte kunnat jobba i huvudbiblioteket på sju år. Två andra har slutat, åtminstone delvis på grund av inneluften, och nästan alla har haft symptom av något slag. Danielle Backström har själv lidit både av hudutslag, utdragen hosta och snuva och i vintras fick hon diagnosen astma. Dessutom tror hon att ryktet om inneluftsproblemen har påverkat rekryteringen av ny personal. Det har funnits få sökande till de befattningar som hon har fått lediganslå och flera vakanser är nu obesatta eller besatta med tillfällig personal.

Även en del kunder har känt av den dåliga inneluften. Problemet har berört dem också i och med att biblioteket successivt minskat sina öppettider, för att personalen ska orka. Man har hyrt kontorslokaler i andra hus, där personalen har jobbat när de inte har varit i kundbetjäningen. Sedan hösten 2017 har huvudbiblioteket varit öppet bara två dagar i veckan och flera i personalen har betjänat med andningsskydd.

– Så också med tanke på kunderna känns det jättebra att vi nu har flyttat och kan ha öppet alla vardagar och från och med i höst också på lördagar.

Lovisaborna fick plocka åt sig

Att det nu finns så lite material på biblioteket är förstås en försämring. Alla filmer och en del musikskivor har flyttat med, men de har putsats noggrant och fått nya fodral. Ljudböckerna ska också komma till det nya biblioteket, bara de är rengjorda. Men tidningarna och böckerna kommer inte hit. På den punkten har Danielle Backström varit bestämd.

– Jag vill inte ta några risker och leka med personalens hälsa.

Beslutet att göra sig av med cirka 90 000 böcker har inte fallit i god jord hos alla, även om det också har väckt förståelse. Ordföranden för stadens kulturnämnd ansåg att böckerna inte får makuleras. Det grundades en arbetsgrupp och till och med en invånarkväll, för att dryfta biblioteksböckernas öde.

Resultatet blev att gamla inbundna lokaltidningar och den så kallade Lovisasamlingen med böcker med lokal anknytning, ska sparas, men i separata lokaler. Övriga böcker beslutade man skänka bort till Lovisaborna.

Bokgivarveckorna ordnades i maj i år, innan biblioteket stängdes inför flytten. Lovisaborna fick plocka åt sig böcker på egen risk och de fick med sig direktiv om hur böckerna kan putsas. Danielle Backström berättar att barnböcker och faktaböcker gick ganska bra åt, men fortfarande finns det mycket böcker kvar i det gamla biblioteket. Vad som ska ske med dem är ännu oklart - förutom att de inte mera ska höra till bibliotekets samlingar.

Vad har kunderna sagt om de nya lokalerna och de tomma hyllorna?

– Jag har inte hört något negativt om lokalerna. Vi har många kunder som är vana att reservera material och för dem är förändringen inte så stor. Vi hör nu till Helle-biblioteken och det finns en stor gemensam samling som kunderna kan reservera gratis från.

– Men de som är vana att komma och plocka böcker från nyhetssnurrorna blir lite förvirrade när de frågar var nyheterna finns och vi säger att allt som finns är nytt. Och visst har vi haft kunder som kommit in, men snabbt gått ut tillbaka utan att låna, så kanske de har blivit besvikna på utbudet.

Sini Kutschinski har följt med diskussionen om biblioteket.

– Det som har hänt är ledsamt, men det viktigaste för oss är att biblioteket nu är öppet igen och att det finns böcker som barnen kan låna. Det gamla biblioteket hade stora förråd och det gick oftast snabbt att få det jag behövde, men det fungerar nog bra att reservera och beställa från andra bibliotek också.

Äntligen friska lokaler. Bibliotekschef Danielle Backström (t.v.) och biblioteksfunktionär Maria Strandvik välkomnar kunderna till det nya huvudbiblioteket. Här stannar biblioteket åtminstone i fem år.

Om Lovisa huvudbibliotek:

  • Har flyttat från det gamla societetshuset på Drottninggatan 24 till Drottninggatan 3.
  • Societetshuset var fuktskadat och personalen har lidit av dålig inneluft i många år.
  • Biblioteket har nu ett femårigt hyreskontrakt. Det är ännu oklart om det ska byggas ett nytt bibliotek.
  • Av ca 90 000 böcker finns bara de som köpts efter 1.7.2017 med i det nya biblioteket. Övriga böcker har skänkts bort till Lovisaborna, eller finns kvar i det gamla huset. Vad som ska ske med dem är öppet.
  • På huvudbiblioteket jobbar 6,5 personer.
  • Till Lovisa bibliotek hör också Liljendal närbibliotek, Tessjö närbibliotek, Pernå närbibliotek och en bokbuss. Totalt 11,5 anställda och ett par obesatta vakanser.
  • Hör till Helle-biblioteken tillsammans med bibliotek i 12 övriga kommuner i Nyland.
  • Lovisa har ca 15 200 invånare. Antalet fördubblades år 2010 när Lovisa slogs samman med Pernå, Liljendal och Strömfors.

Text och foto: Malin Hollmén Servicechef för bibliotekstjänster Sibbo kommunbibliotek