I Ode är hela upplevelsen i fokus

27.11.2018 kl. 13:34
Av centrumbiblioteket Odes 54 anställda är det bara en som har svenska som modersmål. Det är en brist, säger Kristian Aura, som har startat en diskussionsgrupp på svenska för personalen.

Kristian Auras tips till den som besöker Ode första gången: Ta god tid på dig. Sök dig i något skede till bokhimlen på tredje våningen. Ta en bok, en kopp kaffe eller te, njut. Och missa inte utsikten över Tölöviken!

Det är en solig förmiddag i slutet av oktober. Vi träffar Kristian Aura i Musikhusets kafé, med utsikt mot Ode, där byggnadsarbetarna precis har börjat sätta ytterpanelen i gran. Närmare 50 kilometer inhemsk granpanel ska monteras före invigningen i december.

– Jag kan inte så mycket om arkitektur, med visst är det häftigt att det görs en sådan här jättesatsning på ett bibliotek. Det sprider alla möjliga ringar på vattnet som

inte gynnar bara Helsingfors, utan förhoppningsvis biblioteken i hela Finland, säger Aura.

Medan byggnadsarbetarna är inne på målrakan står bibliotekspersonalen i startgroparna. Den första oktober inledde 49 biblioteksanställda formellt sitt arbete på Ode. Rekryteringen skedde internt inom Helsingfors stadsbibliotek. Tidigare hade också fem förmän utsetts.

En av de bibliotekarier som nappade på möjligheten att byta jobb var Kristian Aura.

– Jag har jobbat 15 år på ett litet bibliotek i Malmgård i nordvästra Helsingfors, och därefter 15 år på Richardsgatans bibliotek som förman. Så när möjligheten gavs att pröva någonting helt nytt ville jag söka.

Skapa ny verksamhetskultur

Odes personal är indelad i fem självstyrande team: barn- och ungdom, digital handledning, kundupplevelser, innehåll samt lokaler och delaktighet. Som bäst sitter varje grupp och planerar sin verksamhet.

– Det är väldigt speciellt att få vara med om att bygga någonting nytt. Vi är alla nya, vi har alla olika viljor och åsikter, och tillsammans får vi skapa en helt ny verksamhetskultur. Det är inspirerande, säger Aura.

Själv fick han sin plats i Odes kundupplevelsegrupp.

– Tidigare talades det mera om kundbetjäning, men här är hela upplevelsen i fokus, från det ögonblick kunden stiger in genom dörren.

Just i dag har Aura och hans kollegor i kundupplevelseteamet planerat bibliotekets telefonservice. Var ska telefonerna placeras? Vad ska telefonnumren heta på bibliotekets webbsidor för att kunderna ska ringa rätt när de har frågor?

– Det är överraskande många små, men viktiga beslut som behöver tas. Målsättningen är att allt ska bli så smidigt som möjligt ur kundens perspektiv, säger Aura.

Få svenska sökande

Och kundbetjäning på svenska, hur blir det med det? Av Odes totalt 54 anställda är Kristian Aura nämligen den enda med svenska som modersmål.

– Det är klart att det är en brist. Jobbar man med biblioteksverksamhet, litteratur och bildning behövs bibliotekarier med svenska som modersmål, konstaterar han.

Ett problem är att det över huvud taget inte finns så många svenskspråkiga bibliotekarier inom Helsingfors stadsbibliotek, förklarar han. Med intern rekrytering var det inte så många svenskspråkiga som sökte.

– Samtidigt upplever jag att attityden till det svenska är väldigt positiv från både förmän och kollegor. Men det är klart att jag blir tvungen att vara lite av en ambassadör för det svenska, och påminna om svenskan i olika sammanhang, säger Aura.

Och det har han redan börjat med. Sedan starten i oktober har Aura samlat Odes personal till en diskussionsgrupp på svenska varje vecka.

– Det har faktiskt varit väldigt omtyckt, och väldigt roligt. Vi har varit 10 till 15 deltagare varje gång. De flesta som har haft tid, har kommit. Det finns överraskande bra kunskaper i det svenska språket och den svenska litteraturen bland de finskspråkiga kollegorna.

Samarbete på svenska

När det gäller verksamhet som guidningar, bokprat och sagostunder på svenska ser Aura möjligheter i samarbete med andra bibliotek i Helsingfors centrum.

– Jag hoppas att jag inte tar mig alltför stora friheter när jag säger så här, men jag tänker mig att vi till exempel kan låna svenskspråkig personal från Richardsgatans bibliotek när det behövs.

– Sedan kan jag väl tänka mig att Ode i framtiden rekryterar till exempel svenskspråkig barnbibliotekspersonal, säger han.

Det som skiljer Ode från många andra bibliotek är uttryckligen samarbetet utåt. Biblioteket delar lokaler med en rad samarbetspartners, och vidare är det tänkt att så gott som allt programutbud ordnas av utomstående aktörer.

– Biblioteket erbjuder lokalerna, men upp till 90 procent av programmet kommer från utomstående aktörer. Vill vi se program på svenska på Ode gäller det alltså för olika finlandssvenska aktörer att vara aktiva och ta vara på möjligheten, säger Aura.

Robotar underlättar arbetet

Samtidigt kan man fråga sig hur 54 personer överhuvudtaget ska räcka till. Vi talar ändå om ett bibliotek med en serviceyta på 10 000 kvadratmeter och uppskattningsvis 2,5 miljoner besökare årligen.

– Visst är det någonting vi har diskuterat i personalen, men å andra sidan diskuteras resurs- och personalfrågor säkert på varje bibliotek. Jag tror att vi ska räcka till.

I det nya biblioteket finns också robotik och digitala hjälpmedel avsedda att avlasta personalen.

– Tanken är att rikta kunnandet där det behövs. Det är onödigt att informatiker kånkar böcker från källaren till tredje våningen. Det sköter robotarna, och bibliotekarierna finns i stället till hands för kunderna.

I Ode är det bland annat robotar som sorterar det reserverade materialet, och självrullande vagnar som kör returnerade böcker från källaren upp till bokhimlen på tredje våningen, berättar han.

– En del bibliotekarier är kanske vana med att arbetsdagen ser ut på ett visst sätt, att man tar emot böcker och sorterar dem. Här är vi med kunderna hela tiden. Det blir en omställning, men samtidigt tror jag att alla som har sökt sig till Ode är medvetna om det och ser fram emot det, säger Aura.

Bokhimlen någonting extra

När Ode öppnas den 5 december kommer Kristian Aura sannolikt att vara stationerad på första våningen, iklädd bibliotekets grå väst.

– Jag tror det blir en speciell dag. Och jag hoppas att vi i personalen kan förmedla till besökarna att det också är deras dag, att det här är deras bibliotek. Och så hoppas jag att besökarna tar sig igenom trängseln upp till bokhimlen på tredje våningen, för det är någonting extra, säger han.

– Tanken med bokhimlen är att man ska bli inspirerad, kanske slå sig ner i en soffa, kanske hitta läslusten lite grann. Arkitekturen är vacker, det är högt till tak och utsikten fantastisk.

Alldeles särskilt ser Aura fram emot sommaren, när de intilliggande parkområdena som också håller på att anläggas, blir klara, och staden och människorna vaknar till liv.

– Det ska blir spännande att se symbiosen med de omkringliggande områdena. Det är ju en väldigt speciell helhet vi har här, med riksdagshuset, Ode, Musikhuset och flera stora konstmuséer så här nära inpå varandra. Ett levande hjärta för konst, bildning och demokrati, säger Aura.

Text och foto: Pamela Friström