Nya medlemmar i föreningens styrelse

15.09.2022 kl. 22:24
Möt föreningens nya ordförande – Anna-Maria ”Mia” Malm och de nya styrelsemedlemmarna Henrica Lillsjö och Sara Söderbacka.

Vem är du?
Mitt namn är Anna-Maria Malm, kallas Mia. Jag är hemma från Karis men bor sedan länge i Helsingfors. Sedan 2013 jobbar jag som planerare på Nationella utvecklingstjänster/Helsingfors stadsbibliotek med ansvar för Biblioteken.fi.

Som ung ville jag inte bli bibliotekarie, eftersom jag ville jobba med något annat än min mamma, som var biblioteksdirektör. Jag var intresserad av naturvetenskaper och valde därför att studera biologi vid Helsingfors universitet. 

Hur hamnade du i biblioteksbranschen?
Efter studierna kom jag ändå in i branschen genom jobb vid Svenska litteratursällskapet och Karis bibliotek, och jag tyckte om jobbet. För att få bibliotekariekompetens studerade jag informationsförvaltning via Åbo Akademis öppna universitet.

Vad vill du jobba för som ordförande för FSBF?
Jag vill försöka sänka tröskeln för medlemmar att kontakta styrelsen. Under styrelsens visioneringsmöte i juni diskuterades även att föreningen skulle bli mer aktiv i den offentliga debatten, så det vill jag jobba för.

Nästa år firar föreningen också sitt 85-årsjubileum, vilket vi ska uppmärksamma. Jag ser också fram emot att vara med och ordna biblioteksdagarna och hoppas på att få många deltagare på plats. 

Vad fick dig att ställa upp som ordförande?
Jag har varit aktiv i föreningen tidigare och tyckte att det var givande. Sedan ansåg både jag och min chef att ordförandeskapet skulle passa bra med tanke på mitt uppdrag vid de nationella utvecklingstjänsterna. 

Har du något speciellt biblioteksminne?
Eftersom min mamma arbetade på bibliotek har jag fått följa med henne på jobbet som liten. Jag minns speciellt när hon spelade dockteater på biblioteket i Karis.

Idag, när jag inte längre jobbar med kundmöten, kan jag också sakna att se hur glada kunderna blir när man kan hjälpa dem att hitta böcker och information.

Vilket är ditt närbibliotek och vad läser du mest?
Innan pandemin var min arbetsplats belägen i bibliotekshuset i Böle och då lånade jag böcker där, men nu lånar jag oftast mina böcker vid Munksnäs bibliotek, som är mitt närmaste bibliotek. Jag läser allt möjligt – både skönlitteratur och facklitteratur, berättelser och biografier, men inte så mycket deckare.


Henrica Lillsjö

Jag heter Henrica Lillsjö och arbetar som biblioteksamanuens vid Åbo Akademis Bibliotek i Åbo. Jag har uppskattat bibliotek sedan jag lärde mig att läsa och jag fick eget kort till biblioteket i Närpes, där jag växte upp. I biblioteket upptäckte jag charmen med att gå in i ljuvliga bokvärldar och blev en bokslukare. Läsningen har hängt med sedan dess, även om jag numera behöver använda nattens timmar till att sova. 

Efter studier i bl.a. litteraturvetenskap och informationsförvaltning vid Åbo Akademi jobbade jag i ett musikarkiv i ungefär 10 år. Hösten 2021 gjorde jag comeback i biblioteksbranschen och började på ÅAB där jag jobbar med bl.a. kundtjänst, friexemplarshantering och ordnande av arkivsamlingar. Arbetsbilden är både omväxlande och intressant! 
Mitt största fritidsintresse och min hobbykarriär är vokalmusik i varierande stilar och sammanhang. Jag leder en seniorkör i Åbo, är meddirigent för en gospelungdomskör och sjunger själv i kammarkör, vokalensemble och då och då solo. 


Sara Söderbacka

Hej!
Jag heter Sara Söderbacka. Jag är bibliotekarie på stadsbiblioteket i Kristinestad, och det är ett mycket omväxlande jobb. När man jobbar på ett bibliotek som inte är så stort får man jobba med allt som behöver göras. 

Jag hör till dem som sent i livet kom på att det är i bibliotek jag ska jobba, och jag började studera informationsvetenskap på Öppna universitetet vid Åbo Akademi. Min arbetskarriär innan dess var ganska varierande, men jag har bland annat jobbat med olika saker i bankbranschen och som avdelningssekreterare på en hälsocentral. Det var i april 2019 jag började jobba på biblioteket i Kristinestad och ganska snart efter det gick jag med i FSBF.
Då jag började jobba på bibliotek sa min man att jag ska komma ihåg att inte ta med mig jobbet hem, men högarna med biblioteksböcker som jag lånar hem har snarare blivit större än mindre.