Pargas bibliotek

Vi möblerar om

25.01.2023 kl. 19:57
Med ett stort och öppet utrymme skapar biblioteket i Pargas en naturlig plats för Pargasborna att samlas på. Denna öppenhet präglar även attityderna hos bibliotekspersonalen, som ser det som en självklarhet att biblioteket ska tjäna kommuninvånarna – med allt vad det innebär.

Att ge tillgång till böcker på de språk som talas inom kommunen hör till bibliotekens lagstadgade uppgifter. Med den nya bibliotekslagen förtydligades detta ännu mer, förklarar bibliotekschef Karolina Zilliacus.

- Vi är vana vid att jobba inkluderande då vi har två stora språkgrupper i staden, fyller Jolanda Raitio i.

De finsk- och svenskspråkiga är två ganska jämnstarka språkgrupper, och de är båda bra på att ”dra hemåt”, berättar Raitio. På så sätt får biblioteket draghjälp med att hålla samlingarna uppdaterade - både den finska och den svenska.

Depositioner och inköp

Biblioteket köper också in böcker på främmande språk till den egna samlingen, men fokus ligger på att beställa depositioner från det flerspråkiga biblioteket i Helsingfors.

Depositionerna placeras både på huvudbiblioteket i Pargas och vid filialerna i skärgården.

- Små samhällen har sina fördelar. När det skulle flytta en ukrainsk familj till Korpo visste vi om det tidigt och kunde se till att få material till biblioteket där, berättar Zilliacus.

- Att använda det flerspråkiga biblioteket är smidigt, det är bara lite extra petande att få in böckerna i systemet, fortsätter hon.

För att värna om att det finns någonting för alla språkgrupper i hyllan är det en av personalen som har detta som sitt ansvarsområde. På basis av depositionsbeställningarna finns det störst efterfrågan på böcker på arabiska och ukrainska.

Mer samarbeten än tidigare

Zilliacus upplever att tröskeln för att ta kontakt med biblioteket är låg. De samarbetar både med stadens integrationstjänster, Röda Korset och privatpersoner.

- Fördelen med mindre orter är att det är lätt att ordna saker tillsammans. Det behövs bara ett telefonsamtal och en överenskommelse, förklarar Zilliacus.

År 2021 uppmärksammade Röda Korset bibliotekets arbete med priset Årets fördomsfria föregångare – ett fint erkännande för bibliotekets personal. 

I dagsläget är biblioteket bland annat samlingsplats för stadens finskspråkiga språkcafé som samlas varje vecka.

- Det har ordnats under flera år. De ordnas här i bibbans lokaler och samlar både norrmän och irakier som vill prata finska, berättar Zilliacus.

Böcker på paradplats

Kollegorna Jolanda Raitio och Karolina Zilliacus är stolta över att personalen på biblioteket har en positiv attityd när det kommer till att bejaka stadens olika språkgrupper.

- Vi ser inte arbete med böcker på främmande språk som övrig verksamhet, utan det är verksamhet.

Biblioteket har på ett konkret sätt bejakat den språkliga mångfalden genom att möblera om samlingarna.

- Jag var på fortbildning till Stockholm, och därifrån tog jag med mig att böcker på främmande språk kunde lyftas fram ännu mer, så man ser dem när man kommer in. Efter det har vi också flyttat fram våra böcker på paradplats i bredaste gången, berättar Jolanda Raitio.

Tanken är att böckerna ska finnas så tillgängliga som möjligt, så att de som besöker biblioteket inte nödvändigtvis behöver fråga efter böcker, utan hittar dem själv.

Text och foto: Sandra Herrmans

I Bibban 3/2022 gör vi nedslag i två finlandssvenska bibliotek och bekantar oss med hur de arbetar med språklig mångfald i sina kommuner. 

Bibban har besökt Pargas bibliotek och stadsbiblioteket i Närpes.