Föreningsmedlemmar sittande på jubileumsmiddag

Utlåning får fortsätta trots nya restriktioner

Enligt dagens (27.11) presskonferens om huvudstadsregionens coronasituation kommer utlåning på biblioteken ändå att vara möjlig med de nya restriktionerna. Detta är goda nyheter.


Fotograf: Anette Sundström

Statistik visar att coronaspridningen i bland annat huvudstadsregionen har ökat. Enligt dagens (27.11) presskonferens om huvudstadsregionens coronasituation kommer utlåning på biblioteken ändå att vara möjlig med de nya restriktionerna. Detta är goda nyheter.

Finlands svenska biblioteksförening stöder inte en nedstängning av bibliotek, oberoende ort. Biblioteken har jobbat snabbt och målmedvetet för att minimera spridningen och vi anser att det åtminstone borde finnas möjlighet att hämta reserverade medier samt utföra andra, kortare biblioteksärenden. 

Enligt erfarenheter vi samlat in från våra medlemmar, det vill säga bibliotekspersonalen, under året har det vidtagits omfattande åtgärder för att göra biblioteksanvändningen så säker som möjligt för både personal och användare; plexiglas kring lånedisken, tydlig skyltning och rekommendationer om ansiktsmasker, hygien och avstånd samt böcker i karantän, för att nämna några. Många bibliotek har dessutom utarbetat och vidareutvecklat alternativa sätt att låna på, till exempel take away-böcker och läskassar, samt satsningar på e-böcker.

Biblioteken tillhandahåller en del tjänster som medborgare inte får annanstans, till exempel tillgång till internet och datorer, vilket i dagens samhälle behövs allt mer. Bibliotekspersonalen har sett till att användare som behöver dylika tjänster samt personer i riskgrupper kan använda biblioteken på ett säkert sätt. Det är också av yttersta vikt att skolor och barn har tillgång till biblioteket, eftersom biblioteken behövs för studier och tillgång till information.

I svåra tider behöver vi ljuspunkter. Biblioteken är säkra och inkluderande utrymmen i samhället och viktiga för medborgarnas vardag. Tack vare bibliotekspersonalens kreativitet och anpassningsförmåga kan biblioteksanvändningen fortsätta också med säkerhetsåtgärder.