Föreningsmedlemmar sittande på jubileumsmiddag

Föreningens årsmöte 2021

Välkomna på föreningens årsmöte den 11.5 kl. 9.00. Mötet hålls före dag två av konferensen Finlands svenska biblioteksdagar inleds. Notera att anmälan till konferensen sker skilt.

Bästa medlem!

Välkommen på föreningens årsmöte den 11.5 kl. 9.00. Mötet hålls före dag två av konferensen Finlands svenska biblioteksdagar inleds. Notera att anmälan till konferensen sker skilt, läs mer här. Hör av dig till verksamhetsledare Azra Arnautovic på azra.arnautovic@fsbf.fi om du är osäker på din anmälan.

Material och Zoomlänken inför årsmötet skickas ut per e-post till alla anmälda innan mötet. Om du vill ta del av materialet men inte kan närvara på mötet, kan du få det genom att ta kontakt med Azra på azra.arnautovic@fsbf.fi.

På årsmötet behandlas stadgeenliga ärenden.

Anmälan till årsmötet sker via denna blankett senast 7.5: https://forms.gle/uyeXH5tMTwYCrkPn8

Mer information om konferensen hittar du här.

Vid frågor, ta kontakt med verksamhetsledare Azra Arnautovic på azra.arnautovic@fsbf.fi