Föreningsmedlemmar sittande på jubileumsmiddag

Expertnätverksträff 8.11.2022

Temat denna gång är "Digitalt material – upphovsrätt och tillgängliggörande". 
Under träffen får vi lyssna på presentationer av ombudsman Maria Rehbinder (Konstuniversitetets upphovsrättsservice) och Inga-Lill Nilsson från Svensk biblioteksförenings expertnätverk för bibliotek och upphovsrätt.

Tisdag 8.11 kl. 10.00-11.30 hålls följande nätverksträff för anställda inom högskolebibliotek i Svenskfinland. Vi får lyssna till olika presentationer inom temat "Digitalt material upphovsrätt och tillgängliggörande"

Första presentationen: ”Begränsningar gällande användning av e-material  i högskolebibliotek upphovsrätt och avtal” ombudsman Maria Rehbinder (Konstuniversitetets upphovsrättsservice)

Följande presentation: ”Användning av digitala resurser i undervisning och forskning”  bibliotekarie Inga-Lill Nilsson från Svensk biblioteksförenings expertnätverk för bibliotek och upphovsrätt.

Det finns också möjlighet till diskussion och att ställa frågor.

Träffen hålls online, och alla intresserade är välkomna att delta. Länken till träffen skickas ut till alla anmälda en dag på förhand. 

Tillfället spelas inte in. Medlemskap i föreningen är inte ett krav för att delta.

Anmäl dig senast fredag 4.11 via den här länken.

Länk till Zoom (Lösenord: 886256)