Föreningsmedlemmar sittande på jubileumsmiddag

Förändrat Tritonia i nya lokaler

Efter några år av stora förändringar och flytt har Tritonia nu landat i sina nya utrymmen och sin nya form. Ett omändrat men tillika bekant bibliotek.

Efter några år av stora förändringar och flytt har Tritonia nu landat i sina nya utrymmen och sin nya form. Ett omändrat men tillika bekant bibliotek.

Nytt och återanvänt 

Biblioteket är ljust och modernt. Akustiken har tagits i beaktande i hela biblioteket och eleganta akustikpaneler i trä finns på båda våningarna. Även i grupprummen finns akustiktavlor för att undvika ekande vid distansmöten. I första våningen har arkitekten skapat ett sofistikerat och stilfullt origamitak som skapar rymd och ljus. Även här har en speciell akustikmassa använts för att ljudnivån ska vara behaglig. För att öka antalet studieplatser och få mera och ljus i biblioteket skapades en mindre tillbyggnad av glas.

Varje kvadratmeter har tagits tillvara och det finns mångsidiga och flexibla studieplatser överallt, speciellt i andra våningen som i sin helhet är planerad för studier. För dem som besökt Tritonia tidigare är inredningen bekant då strävan har varit att ta tillvara så mycket av de gamla möblerna som möjligt. Hållbarheten har beaktats under planeringen och allt som kunnat placeras i det nya biblioteket har tagits med. Ergonomi- och tillgänglighetsaspekter har varit viktiga i planeringen och i biblioteket finns exempelvis ställbara bord och många olika typer av sittplatser.

Mångsidiga samlingar

Numera finns vetenskapliga monografier, annan facklitteratur och avhandlingar samt artiklar främst tillgängliga elektroniskt, vilket väsentligt har förändrat speciellt högskolebibliotekens samlingspolicyer. De elektroniska resurserna är mångfalt fler än de tryckta. På plats i biblioteket erbjuds tillgång till alla tre högskolors e-resurser vid datorer reserverade för informationssökning.

I Tritonia finns utöver kursböcker och forskningslitteratur även examensarbeten, högskolornas egna publikationer samt specialsamlingar. Samlingarna speglar högskolornas utbildnings- och forskningsområden. Ungefär en tredjedel av bibliotekets tryckta samlingar är placerade i biblioteket och resterande material i två fjärrmagasin på campus. Kursböckerna och den nyaste och mest använda ämnes- och forskningslitteraturen är placerade i bibliotekets första våning. I bibliotekets andra våning finns de nyaste tidskriftsårgångarna och dagstidningar. Material i fjärrmagasinen beställs i Finna och är snabbt tillgängligt då bibliotekspersonalen en gång per öppetdag hämtar det som beställts. 

Flexibla studieplatser

I biblioteket finns bokningsbara grupprum. Dessa är inredda likadant och det är enkelt att ta sin bärbara dator med och koppla till en storbildsskärm samt vid behov dra nytta av mötestekniken som finns i varje rum. Variationen i studieplatserna är stor och det finns soffgrupper och fåtöljer, enskilda studieplatser och möjligheter till gemensamma studier samt en tyst läsesal.

På första våningen finns även ett självbetjäningscafé med kaffeautomat. Även här sitter studerande med sina datorer, på varje stol – och även golvytan används flitigt.

Studiefrämjande miljö

Biblioteket är fortfarande en naturlig mötesplats för studerande vid de olika högskolorna. Det är en omtyckt och studiefrämjande miljö med tillgång till böcker, läsplatser och grupprum. Våra studerande saknade sitt bibliotek när det i samband med flytten var stängt ännu i augusti. Redan på öppningsdagen var det kö och sedan dess har det funnits studerande i biblioteket dygnet runt.