Föreningsmedlemmar sittande på jubileumsmiddag

Årsmöte 12.5 kl. 9.00

Finlands svenska biblioteksförening ordnar sitt årsmöte den 12.5 kl. 9.00 på Vasa stadsbibliotek

Bästa medlem, 

Välkommen på Finlands svenska biblioteksförenings årsmöte den 12.5 kl. 9.00 i Dramasalen i Vasa stadsbibliotek. 

Årsmötet ordnas i samband med Finlands svenska biblioteksdagar. Du kan delta i årsmötet även om du inte deltar i biblioteksdagarna. 

På årsmötet behandlas stadgeenliga ärenden. 

Årsmöteshandlingarna fås på begäran av verksamhetskoordinator Michelle Mattfolk, fsbf@fsbf.fi

Vid frågor, ta kontakt med verksamhetskoordinator Michelle Mattfolk, fsbf@fsbf.fi