Föreningsmedlemmar sittande på jubileumsmiddag

Välkomna till Vasa: Biblioteket i Academills hjärta

Academillbiblioteket är Åbo Akademis biblioteks servicepunkt i Vasa. Biblioteket planerades och invigdes mitt under brinnande coronapandemi och verksamheten har nu efter två år hittat sina former.

Åbo Akademi lämnar Tritonia

I oktober 2019 kom beskedet att Åbo Akademi skulle lämna bibliotekssamarbetet vid Tritonia i Vasa. Det kom som en chock men samtidigt hade det under drygt ett års tid rått stor ovisshet kring hur högskolornas samarbete vid Tritonia skulle se ut. Det var en lättnad att få ett klart besked och möjlighet att börja se framåt. Svenska Handelshögskolan hade tidigare sagt upp samarbetet och flyttat sin biblioteksverksamhet till Vasa stadsbibliotek vid årsskiftet 2020. 

Det blev bråttom med planeringen eftersom dörrarna till det nya biblioteket i Academill skulle öppnas år 2021. Högskolorna hade under 20 års tid integrerat de tryckta böcker som anskaffats i gemensamma samlingar vid Tritonia. Det innebar mycket arbete att identifiera och fysiskt plocka ut ÅA:s material och att bygga upp de nya samlingarna som skulle flyttas.

Alla vet också vad som hände i mars år 2020. Coronapandemin medförde att planeringen av det nya biblioteket till största delen skedde på distans. Samtidigt var övergången till distansarbete i slutändan något av ett lyckokast. Organisatoriskt är Academillbiblioteket en integrerad del av Åbo Akademis bibliotek. Såväl förmän som merparten av kollegorna befinner sig i Åbo. När distansjobb blev den nya vardagen för alla spelade det plötsligt mindre roll att personalen är på olika orter. Det är nu helt naturligt att vissa dagar samarbeta mera med personer som är hundratals kilometer bort än med dem som sitter i samma korridor.

Trots utmaningarna som pandemin förde med sig höll tidtabellen och biblioteket invigdes officiellt 3.2.2021. Böckerna (omkring 30 000 band) placerades på tre olika ställen i hjärtat av Academill där de studerande rör sig som mest. Därtill förvaras specialsamlingar och pro gradu-avhandlingar i ett fjärrmagasin. 

Meröppet nästan dygnet runt

Bibliotekets målgrupp är Åbo Akademis studerande, forskare och personal men även andra låntagare är välkomna. Bibliotekets samlingar är tillgängliga dagtid och även på kvällar och helger för den som har nyckel till Academill. Bibliotekskortet aktiveras i en app (Tuudo) för alla ÅA-anknutna. Kunderna lånar och returnerar böckerna själv med låneautomater och vi har satsat på tydliga anslag så att kunderna vet hur de ska göra. Servicedisken är öppen 2-3 timmar per dag för den som vill ha personlig service. Det finns ett tiotal läsplatser samt två bokningsbara grupprum, vilka används mycket flitigt. Den feedback vi har fått är att de studerande önskar ännu fler läsplatser. Det är glädjande att de studerande har hittat tillbaka till campus efter pandemins distansstudier. På det hela taget fungerar konceptet med meröppet bra för vår målgrupp och det är förstås bekvämt att kursböcker och annan litteratur alltid finns nära till hands. 

E-resurserna ökar

I dagens högskolebiblioteksvärld är de tryckta samlingarna ändå bara en del av verksamheten. Allt mer litteratur finns elektroniskt och övergången till öppen vetenskap håller på att förändra den akademiska världens informationsförsörjning. Det här medför att kraven på källkritik och att bemästra olika sökstrategier har blivit större. För forskarna har kraven på öppen hantering av forskningsdata och att publicera sin forskning ökat.

Vi satsar mycket på att undervisa i informationssökning, att ge handledning och att vara ett stöd i denna typ av ärenden. Att anskaffa och hantera metadata för e-resurserna är också en viktig del. Fastän litteraturen finns elektroniskt krävs det mycket arbete bakom kulisserna för att kunderna ska hitta den. Men det är ändå en bra bit kvar tills allt material finns på nätet. Mycket av kurslitteraturen publiceras i Sverige och där har utvecklingen med e-bokslicenser för bibliotek gått långsamt framåt.

När dammet lagt sig efter att vi lämnade Tritonia går det att konstatera att var sak har sin tid. För högskolornas informationsbehov i Vasa är det i dagens läge tillräckligt med egna mindre campusbibliotek. E-resurserna upptar inget fysiskt utrymme och det nationella fjärrlånesamarbetet gör det möjligt att få tag på efterfrågat material istället för att själv upprätthålla stora boksamlingar. Tyvärr gick vi dock miste om den tvåspråkiga arbetsgemenskapen som fanns vid Tritonia, men förhoppningsvis går det att hitta nya samarbetsformer framöver.

Text: Ellinor Hjerpe
Foto: Ellinor Hjerpe, Catrin Sandvik