Föreningsmedlemmar sittande på jubileumsmiddag

Årets biblioteksbok 2023

Vartannat år väljs årets biblioteksbok och vinnaren det här året är Malin Klingenberg och Margareta Sandins börja läsa-serie!


Årets biblitoteksbok utses vartannat år och vem som helst kan sända in en nominering på en bok som fungerar bra i biblioteksarbete, som har en finlandssvensk koppling och som är unik i sitt slag. Finlands svenska biblioteksförening fick in flera fina nomineringar, dem tackar vi för!

Under biblioteksdagarna i Vasa delades priset för årets biblioteksbok ut, och det här året gick priset till Malin Klingenberg och Margareta Sandins börja läsa-serie! 

Såhär löd motiveringen:

Årets biblioteksbok ges för börja läsa-serien, för att den erbjuder vardagsnära och sympatiska läsupplevelser för alla oavsett nivå, samt knyter ihop ett populärt läromedel med skönlitteratur till en vacker rosett i det värdefulla samarbetet mellan skola och bibliotek.
 

Vi gratulerar Malin och Margareta!

Bild: Schildts & Söderströms