Föreningsmedlemmar sittande på jubileumsmiddag

Nyheter från Ifla

Finlands svenska biblioteksförening deltog i Nordic caucus på Ifla.

 

Finlands svenska biblioteksförening deltog i Nordic caucus på Ifla WLIC konferensen i Rotterdam 20.8.2023, en paneldebatt vars tema kretsade kring demokrati och öppenhet inom Ifla. I paneldebatten deltog ordförande Anna-Maria Malm tillsammans med ordföranden från de andra nordiska biblioteksföreningarna. Panelen diskuterade bland annat Iflas beslut att ordna nästa års konferens i Dubai.

Tidigare under sommaren ordnades en rådgivande omröstning huruvida konferensen ska ordnas i Dubai eller inte. Finlands svenska biblioteksförening röstade liksom flera av de andra nordiska föreningarna emot att konferensen ordnas i Dubai på grund av att man inte anser att konferensen ska hållas i ett land som utövar censur på konferensprogrammet. Trots att majoriteten av IFLA:s medlemmar var emot att konferensen ordnas i Dubai kommer den ändå att ordnas där år 2024. 

Traditionellt har Iflas årsmöte hållits i samband med Ifla-konferensen, men i år röstade Iflas generalförsamling nej till att hålla nästa årsmöte i Dubai. Finlands svenska biblioteksförening var bland de 76 % som röstade nej.  

Du kan läsa mera om det här i Biblioteksbladet.