Föreningsmedlemmar sittande på jubileumsmiddag

Expertnätverksträff om AI 5.10.2023

Föreningens expertnätverk för högskolebibliotek ordnar AI webbinarium
Torsdag 5.10.2023 klockan 10-11.45 hålls följande träff inom expertnätverket för anställda vid högskolebibliotek i Svenskfinland. Temat för webbinariet är ”AI och högskolebibliotekens verksamhet”.

Torsdag 5.10.2023 klockan 10-11.45 hålls följande träff inom expertnätverket för anställda vid högskolebibliotek i Svenskfinland. Temat för webbinariet är ”AI och högskolebibliotekens verksamhet”.

Gunilla Widén, professor i informationsvetenskap vid Åbo Akademi, talar om ”AI i undervisningen”. Hon tar upp aktuella frågor gällande AI, ChatGPT inom universitetsutbildningen, utmaningar och möjligheter.

Lovisa Liljegren, bibliotekarie och Anna Borgström, skrivpedagog vid Karolinska Institutets Universitetsbibliotek, talar om ”AI och lärosätesbibliotekens roll”. Vad kan vi som bibliotek tänkas bistå med när det kommer till AI-tekniker? Vi får ta del av erfarenheter från KIB.

Thommie Burström, forskardoktor vid Svenska handelshögskolan berättar om användningen av ChatGPT i undervisningen vid Hanken och om INCREDIT, ett forskningsprojekt om kunskap om AI- och Deep tech-applikationer i undervisningen.

Webbinariet är öppet för alla intresserade! 

Anmälan är stängd. En Zoom-länk sänds till anmälda dagen innan webbinariet.