Föreningsmedlemmar sittande på jubileumsmiddag

Rekordmånga deltog i digert program

Den 11 – 12 maj arrangerades Finlands svenska biblioteksdagar i Vasa. Temat för dagarna var ”Digital nutid via historiens vingslag”, en passande rubrik med tanke på att föreningen samtidigt firade 85 år!

Då anmälningstiden till årets Biblioteksdagar tog slut kunde kansliet räkna till imponerande 103 deltagare, varav de flesta anmält sig till båda dagarna. Men så var också årets program ovanligt innehållsrikt med ett brett spektrum av föreläsare, samt även en festlig jubileumsmiddag.
Då FSBF:s ordförande Anna-Maria Malm och viceordförande Gun Westman hälsade välkommen var Dramasalen i Vasa stadsbibliotek fylld i princip till sista plats med deltagare från hela Svenskfinland. Det kom såväl  deltagare som föreläsare  även från Sverige.

Bildtext: Under muntra former diskuterar bibliotekspersonal från bland annat Malax, Pedersöre, Korsholm och Nykarleby kring uppgiften för grupparbetet.

Under första dagen medverkade Karolina Andersdotter, doktorand i informationsvetenskap vid Åbo Akademi. Karolina talade under den aktuella rubriken: AI är här! Vad händer i samhället och biblioteken?
Digiteket presenterade därefter sin verksamhet som handlar om kompetensutveckling för bibliotekspersonal via en öppen digital plattform. Digiteket är verksamt i Sverige med 6424 registrerade användare, men deras utbud är tillgängligt för vem som helst även i Finland.

Eva Costiander-Huldén talade kring den digitala revolutionen och bokhistoria, något som gav inblick i Åbo Akademis arkiv och digitaliseringsprocess.

Digra dagar

Hälsovårdare Victoria Grönlund påminde om hur självförvållad uppmärksamhetsstörning påverkar vår vardag, ibland mer än vi kanske tror.

Under eftermiddagen drog Päivi Jokitalo en workshop kring temat Framtidens anställda på biblioteken i Svenskfinland för de allmänna bibliotekens personal. Efter detta följde rundvandring i Vasa stadsbibliotek. För personal från högskolebiblioteken ordnades program vid Academill (Åbo Akademi) med Linda-Marie Evertson och Heidi Troberg som föreläsare.

Andra dagen, fredagen, inleddes med föreningens årsmöte. Sedan fortsatte programmet med intressanta talare, främst kring temat digitalisering och bibliotekens framtid. Susanne Ahlroth talade kring frågan om det finns utrymme för böcker och bibliotek i den digitala världen medan Päivi Jokitalo fortsatte på temat i rubriken Framtidsvisioner i biblioteket.

Liza Nordfeldt från Chalmers bibliotek i Göteborg berättade om arbetet kring deras lärandetorg Kuggen.

Bildtext: Kristofer Gren, Stephanie Reinbold, Birgitta Widlund och Maria Nyström-Krantz från Stockholms stadsbibliotek var glada över att de valt att besöka Biblioteksdagarna i Vasa.

Nöjda besökare

Bland de mer långväga besökarna fanns Kristofer Gren, Stephanie Reinbold, Maria Nyström-Krantz och Birgitta Widlund från Stockholms stadsbibliotek.


- Vår arbetsgivare har uppmuntrat oss att delta i konferenser även utomlands. Det är viktigt med omvärldsbevakning för att få idéer för det framtida biblioteksarbetet, säger Kristofer. De tycker alla att det har varit väldigt givande att besöka Vasa och det innehållsrika programmet under Biblioteksdagarna.


- Vi har lärt oss mycket och blivit påminda om vad vi behöver jobba med för att hålla oss uppdaterade om branschen, säger Kristofer.


Lika positivt inställda till biblioteksdagarna verkar Susanne Holmlund, Heidi Troberg, Hanna Nordberg och Isabel Nygård-Anturaniemi vara.
 

- Efter ett långt uppehåll på grund av covid har det varit väldigt roligt att träffa så många människor igen. Programmet har varit bra då det passat både personal på högskolebibliotek och allmänna bibliotek, säger Isabel.

Bildtext: Susanne Holmlund, Heidi Troberg, Hanna Nordberg och Isabel Nygård-Anturaniemi är glada över medverkan i biblioteksdagarna. – Arrangemangen har fungerat väldigt bra, säger Hanna.

Festligt för 85-åring

Då den första intensiva biblioteksdagen övergick i kväll blev det dags att klä om för föreningens 85-årsfest. Det rådde en förväntansfull och högtidlig stämning då festklädda föreningsmedlemmar droppade in till Svenska klubben – Restaurang Bacchus på jubileumsfest. En festlig och högklassig kväll väntade både vad gällde serveringen och programmet.

Styrelsemedlem Lisa Ahlvik höll i trådarna och bjöd bland annat in till en spännande och innehållsrik frågesport som involverade alla gäster.

Föreningen firade alltså sitt jubileumsår och biblioteksdagarna i positiv anda. Det finns mycket att se tillbaka på, men framför allt mycket att se fram emot och kämpa vidare för.

Text och foto: Monica Sandström