Föreningsmedlemmar sittande på jubileumsmiddag

17 certifierade läsledare efter Shared Reading utbildning

I september 2023 ordnade Finlands svenska biblioteksförening tillsammans med Erte den första Shared reading utbildningen på svenska i Finland.

Under hösten 2023: 11-13.9 och 14-16.9 ordnade Finlands svenska biblioteksförening tillsammans med Erte den första Shared reading utbildningen i Finland på svenska. Shared reading är en metod för att leda högläsning och samtal i grupp. Utbildningarna ordnades två gånger under en vecka på Lippulaivas bibliotek i Esbo. Som kursledare fungerade Henrik Wig från Sverige, mera information här: www.basilisken.se

Totalt certifierades 17 läsledare från hela Svenskfinland efter kurserna och fick titeln Reader leader´s. Efter kurserna startades nätverket Shared reading Finland på Facebook för alla deltagare där man kan hålla kontakt och få stöd i sitt arbete med Shared reading, och information om var Shared reading träffarna ordnas. 

Mera information om Shared reading fås av FSBF och man kan kontakta fsbf@fsbf.fi.