Föreningsmedlemmar sittande på jubileumsmiddag

Nya styrelsemedlemmar

Vid årsmötet valdes tre nya styrelsemedlemmar till föreningens styrelse.

 

Anneli Haapaharju

Jag heter Anneli Haapaharju och arbetar som serviceplanerare på Vasa stadsbiblioteket. Det är ett mycket omväxlande arbete, men mest tar jag hand om fortbildningsärenden inom det regionala utvecklingsuppdraget (AKE & ÅKE). Har arbetat med detta över fem år redan.

Jag kom ganska sent in på biblioteksbranschen för jag provade många andra arbeten före och det som jag lärde mig tog jag med mig till mitt nuvarande arbete. Jag har magisterexamen från Vaasan Yliopisto och Åbo Akademi samt yrkeslärarexamen från Jyväskylä AMK. Just nu har jag lite paus från min doktorsavhandling som jag har jobbat med de senaste åren. Den handlar om inlärningssvårigheter och utbrändhet.

Jag har alltid läst böcker och var som barn ofta på biblioteket när jag hade lite extra tid över och kom hem med högar av böcker som jag sedan läste sent till natten och hade ibland lite problem att stiga upp på morgnarna. Jag har också länge varit intresserad av läsfrämjande för personer som har inlärningssvårigheter och mitt förra yrke handlade mycket om det. Det fick mig att söka mig till olika föreningar här i Österbotten där jag även i dag får ta del av detta och motivera personer som har svårt med läsningen och att hitta till böckernas värld. Jag har fått bekanta mig med många olika knep och hjälpmedel som även uppskattas av dem som inte har inlärningssvårigheter.

Mina största fritidsintressen är teckenspråk och djur. De tar ibland mycket av min fritid,  men det tänker jag inte så mycket på för de ger mig ännu mer.

Janne Nyström

Jag heter Janne Nyström och jag jobbar som informatiker på Arcadas bibliotek i Helsingfors. Tidigare jobbade jag länge här och där, före jag relativt sent kom in på biblioteksbanan, först via Helsingfors stadsbibliotek och sedan till min nuvarande post på yrkeshögskolebibliotek. Inom FSBF är jag en nykomling, eftersom jag skrev in mig i föreningen i april 2022.

Biblioteken har alltid varit nära mitt hjärta. Jag har ett stort intresse för kultur i alla dess former, så det är inte bara för böckerna jag besöker biblioteken, utan jag lånar också gärna filmer, skivor och seriealbum.

För övrigt tycker jag mycket om att röra mig ute i naturen. Jag njuter så väl av kortare promenader i min närnatur, som av veckolånga vandringar i Lapplands vildmarker. En annan kär hobby är bildkonst, vilket jag egentligen började med mera aktivt först under coronatiden. Jag tecknar väldigt mycket – mest med tusch, men jag provar gärna olika tekniker – och har redan hållit ett par utställningar med mina bilder.

Mia Karvonen

Jag heter Mia Karvonen och arbetar som svenskspråkig vuxenbibliotekarie på Helsingfors stads centrumbibliotek Ode. Jag föddes i Haninge, Stockholm och vi flyttade till Pargas när jag var åtta år gammal. Mina fritidsintressen har blivit mina yrken. Jag studerade på Solvalla idrottsinstitut och arbetade där på skolans bibliotek under kvällarna. Jag har jobbat som idrottsinstruktör i Finland, Spanien och Karibien vilket har gett mig bra språkfärdigheter och erfarenhet av att jobba med kundbetjäning i olika miljöer. Mina studier inom informationsvetenskap vid öppna universitetet vid Åbo Akademi har gett mig en djupare kunskap om biblioteksbranschen. 

Kandidatprogrammet i nordiska språk och litteratur vid Helsingfors universitet möjliggjorde en timanställning på Nordisk kulturkontakt och på deras underbara specialbibliotek. På Ode började jag arbeta i januari 2022. Det är helt fantastiskt att göra bibliotekskort på spanska, rundturer för bibliotekspersonal på engelska, ordna evenemang på svenska och tala robot i källaren. Jag sitter även med i urvalsgruppen för litteratur på svenska.

De seniorer som lärde känna mig under mina år på Helsingfors stads idrottstjänst besöker mig nu på Ode. Jag har en grupp som heter Balans och lyrik på måndagar kl. 16-17. Först motionerar vi och under avslappningen läser jag högt några dikter på svenska. 

Arbetsresorna till Sverige är jag tacksam för. I år får jag äntligen resa till Bokmässan i Göteborg där jag deltar i två seminarier på torsdagen den 28 september: Det nya biblioteket och Biblioteket i en hållbar stad.

Finlands svenska biblioteksförening är den bästa föreningen för oss biblioteksanställda och studeranden. Vi kan bolla idéer med varandra, prova olika saker och se om det passar på ens eget bibliotek. Jag är helt ny i styrelsen och jag hoppas att vi kan, precis som Ode är ett utvecklingsbibliotek och en banbrytare, lära oss av varandra, utveckla våra tjänster, ha det roligt och uppnå en större synlighet. Biblioteken är här för att stanna.