Föreningsmedlemmar sittande på jubileumsmiddag

Bokbussarna i Svenskfinland - statistik

I det här numret av Bibban har vi gjort ett nedslag hos fyra av Svenskfinlands bokbussar. Vi får stifta bekantskap med bokbussen i Borgå, Helsingfors stads bokbussar och bokbussen i Vörå.

Bokbussarna är en uppskattad bibliotekstjänst, men sett till statistiken har antalet bokbussar minskat i Finland, och år 2022 fanns totalt 124 stycken. 

I statistikdatabasen för allmänna bibliotek hittar man statistik över antalet bokbussar i Finland. I statistiken nedan ser vi antalet bokbussar under 2000-talet, och kan skönja en nedåtgående trend.

'

Som man kan se av statistiken har antalet bokbussar minskat stadigt under hela 2000-talet, och det totala antalet lån vid bokbussarna har också gått nedåt, med undantag för år 2022.

Kommunerna kunde förr få en vikt statsandel för att bygga och renovera bibliotek och anskaffa bokbuss. Den vikta andelen avskaffades 2005, vilket man kan se i statistiken att lett till färre bokbussar, säger Susanne Ahlroth, överinspektör vid Regionförvaltningsverket.

Hon fortsätter: 

En ny bokbuss är en stor investering för kommunen och när en bokbuss blir slutkörd, går det ofta numera tyvärr så, att man helt lägger ner verksamheten. Nuförtiden finns det emellertid också ”lättare” modeller av bokbussar, vilket en del kommuner gått inför.

 

Antti Rinnes (Sanna Marins) regeringsprogram 2019 tog in en skrivelse om bokbussar och fick ett anslag på 1 miljon i statsbudgeten för understöd till kommuner att skaffa bokbuss. Tack vare detta kunde nio kommuner göra satsningar på en bokbuss, däribland Kurikka, Salla och Torneå.

I det senaste regeringsprogrammet (Regeringen Orpo) finns en mening där bokbussar nämns: ”Bibliotekstjänsternas tillgänglighet säkerställs genom att man också utnyttjar meröppettider och biblioteksbilar” (s.99). I budgetpropositionen finns däremot inget skilt anslag för biblioteksbilar nämnt.