Föreningsmedlemmar sittande på jubileumsmiddag

Bokbussen - ute i alla väder

Ett intensivt snöoväder har dragit in över Vörå. Hela dagen utlovas halka och hårda vindar, ett krävande väder för alla trafikanter. Bokbussen är dock packad och klar för dagens runda och dess chaufför är van med krävande väglag.

Vörå huvudbibliotek ter sig ovanligt mysigt i det busiga vädret. Det råder inte heller någon brist på entusiasm vad gäller bokbussen hos bibliotekschef Ulrika Staffans.
- Jag växte upp med bokbussen eftersom den kom till Oravais där jag bodde som liten. För mitt läsande var bokbussen väldigt viktig och nu som bibliotekschef tycker jag att den är ett intressant och givande inslag i vår verksamhet. Jag ser bokbussen som en rullande marknadsförare för biblioteket men också för hela kommunen.
Bokbussen trafikerar fyra dagar i veckan enligt en runda som gör att alla längs rutten får besök två gånger varje månad. Förutom skolor och daghem kan äldreboenden och privatpersoner ta del av servicen.
- Vi besöker alla kommundelar vilket är viktigt eftersom vi är en vidsträckt och tvåspråkig kommun. Vi tar också gärna med bokbussen på olika evenemang, den är så fin och syns bra! 


Bildtext: Maria Ehrs besöker regelbundet bokbussen då den med Mikael Kaustinen stannar vid Tuckor byagård. - Bokbussen är den enda servicen vi har här i byn. Jag har läst mer än tidigare nu som pensionär, då är det bra med bokbussen nära till.

Cirkulerande böcker

Bokbussen rymmer ungefär 3000 böcker som är i ständig cirkulation. Förutom utlåning till kunder längs vägen transporterar bussen också böcker mellan de tre olika biblioteksenheterna i Vörå. Bussen har sitt garage intill huvudbiblioteket, det är där bussen packas om och ibland förevisas för intresserade och ibland imponerade besökare.
- Vår buss är 20 år gammal och lyckligtvis i jättefint skick. En nysatsning vore väldigt dyr. Vi hoppas därför att den ska hålla länge än, så vi är måna om att den får regelbunden service.
Enligt Ulrika diskuteras bokbussen i positiva ordalag i Vörå, det finns inget hot om att den ska dras in i dagsläget. Men hon är inte främmande för tanken på att bokbussen i framtiden skulle kunna erbjuda fler tjänster än i dag. Faktiskt är det redan på gång i Vörå.
- I januari ska centralvalnämnden använda bokbussen som en mobil röstningsstation i presidentvalets förhandsröstning. Samtidigt ska man kunna låna böcker, det kan resultera i att bokbussen får nya kunder. Jag tror att det finns synergieffekter i att använda bokbussen även för annan verksamhet, åtminstone bör vi kunna fundera på saken. Vem vet, kanske kan man i framtiden mäta blodtrycket i bokbussen?

Bokbussen ger en guldkant

Mörker och snöfall gör sikten svår längs Vöråslätten. Vid en infart står en bil parkerad i väntan på bokbussen som beräknas stanna vid busshållplatsen intill Kovik f.d. skola klockan 17. Och visst glimmar det snart till i bussens lampor. Vid ratten sitter Mikael Kaustinen.
- Som jag ser det erbjuder bokbussen en guldkant i vardagen för många, särskilt i glesbygden. I flera byar är bokbussen den sista servicen som finns kvar, konstaterar han.
Mikael arbetade tidigare i metallbranschen. Men eftersom han alltid har tyckt om att läsa blev han genast intresserad av arbetet som chaufför för bokbussen då det blev ledigt.
- Jag tog lastbilskort med EU-kompetens och har nu kört bokbussen i sex år. Jag trivs bra, det är ett omväxlande arbete och jag får träffa många människor. Arbetet innebär mycket bärande och packande, men det går bra, säger Mikael.


Bildtext: Ellen Bäck, Pia Bäck, Jack Jåfs och Elsa Bäck besöker bokbussen så gott som varje gång den stannar till i Kovik. Pia är glad över servicen som förbättrar tillgången på böcker vilket är viktigt särskilt i bokslukaråldern.

En egen hållplats

Pia Bäck, Ellen Bäck, Jack Jofs och Elsa Bäck söker sig fram till bokbussen i snöyran. Det är tack vare Ellen som bokbussen stannar i Kovik.
- Jag frågade om vi kan få en hållplats här och det fick vi. Det är bra för då behöver vi inte köra ända till Vörå centrum för att låna, säger Ellen.
Ellen och de andra barnen är elever i Karvsor skola, därför är de bekanta med bokbussen även från skolan. I Vörå kör bokbussen förutom via Karvsor skola även till Petterinmäen koulu, Centrumskolan, Rökiö skola och Kimo skola.
- Bokbussen erbjuder en fantastisk service. Då barnen önskar en viss bok brukar den snart dyka upp. Särskilt roligt är det i bokslukaråldern då det behövs många böcker, säger Pia.
Att köra bokbuss handlar till stor del om att ge personlig service.
- Med tiden har jag ju lärt känna våra kunder och vet vad de vill läsa. Jag försöker anpassa utbudet i bussen efter det. Det är viktigt att böckerna cirkulerar, är man intresserad av historia har man ju ganska snart läst vad som finns i bussen om jag inte fyller på med nytt.
Många kunder är äldre personer som kanske inte ens kan kliva upp på den branta trappan in till bussen.
- Då går jag med en hög böcker och knackar på deras dörr, det är en medmänsklig uppgift att sköta om bokbussen.

Text och foto: Monica Sandström