Föreningsmedlemmar sittande på jubileumsmiddag

Skidi och Stoori – Helsingfors stads bokbussar

Helsingfors bokbussar är en del av Helsingfors stadsbiblioteks tjänster. Bokbussarna är stationerade i samma byggnad som Böle bibliotek och har helt egna samlingar. Det finns två två bokbussar, Skidi och Stoori som besöker daghem och skolor på förmiddagar och har rutter runt om i Helsingfors på kvällarna.

Bokbussen kan komma på besök till daghem, skola och kvällshållplats, om man har över en kilometer till sitt närbibliotek. Sammanlagt har Helsingfors stads bokbussar ca 120 daghem och skolor på sina rutter. 

I bokbussarna i Helsingfors jobbar 10 personer: chaufförer, bibliotekarier, funktionärer och läroavtalsstuderanden. I bokbussarna är det mycket teamarbete, där man hjälps åt att packa bussarna inför rutten, samla ihop bokpaket med olika teman till daghem eller bokcirkelböcker till skolklasser. Varje dag packas bokbussarna till morgon- och kvällsturer.

Under kvällarna är det många familjer och enskilda biblioteksbesökare som kommer och lånar och avhämtar sina reservationer, under en kvällsrutt kan det vara kring 200 besökare. För tillfället besöker bokbussarna totalt 24 kvällshållplatser runt om i staden. 

Då nya tidtabeller planeras beaktas nya bostadsområden där det inte finns bibliotekstjänster. Speciellt fokus läggs på sådana områden där man har svårt att ta sig till ett närbibliotek. 

Helsingfors stads bokbussar är koncentrerade på barn- och ungdomsverksamhet. Det betyder att samlingarna i bokbussarna till största delen består av just barn- och ungdomsböcker, en liten andel vuxenböcker finns med, exempelvis bestsellers. Man kan också reservera hur mycket man vill och ha bokbussen som sitt närbibliotek. Bokbussarna har egna samlingar som inte flyter till de andra biblioteken, för att säkerställa att det finns tillräckligt med böcker att välja bland då bussarna packas inför sin rutt. Bokbussarna erbjuder temabokpaket, bokcirkelböcker, sagostunder för daghem, bibliotekshandledning för årskurs 1 och också bokprat för åk 3. 

Bokbussarna deltar också aktivt i många evenemang runt om i staden i syfte att hitta nya biblioteksanvändare, och för att föra böcker och läsinspiration till nya platser. Under detta år har bokbussarna deltagit i Stafettkarnevalen, Helsinki cup, Pride, bokmässan i Helsingfors, Familjekarnevalen och Arbis julvaka. Under somrarna har bokbussarna pop-up hållplatser vid lekparker, stränder och sommarevenemang. 

För Helsingfors stads bokbussar är barn, barnfamiljer och ungdomar högsta prioritet och det är av största vikt att satsa på dem och läsning i alla former! Barnen blir alltid glada när bokbussarna kommer på besök, och rusar in för att låna böcker. Det som är populärt just nu är t.ex. Hundmannen, Musse och Helium och fotbollsböcker. Nu vid jul efterfrågas också böcker med jultema och 24 kapitel. 

 

Text: Mari Luolamaa, bibliotekschef Helsingfors stads bokbussar

Text: Michelle Mattfolk, specialbibliotekarie Helsingfors stads bokbussar

Foto: Maarit Hohteri