Föreningsmedlemmar sittande på jubileumsmiddag

Delta i biblioteksenkäten och påverka!

Välkommen att svara på en enkät som kartlägger bibliotekspersonalens åsikter och erfarenheter av att arbeta på bibliotek! Ditt svar har betydelse!
Syftet med utredningen är att stärka bibliotekspersonalens röst i samhällsdebatten och synliggöra den mångsidiga kompetensen.

Undersökning bland biblioteksanställda 2024

Välkommen att svara på en enkät som kartlägger bibliotekspersonalens åsikter och erfarenheter av att arbeta på bibliotek!

Länk till biblioteksenkäten.

Enkäten genomförs i samarbete med Finlands biblioteksförening, Finlands svenska biblioteksförening, Finlands vetenskapliga bibliotekssamfund, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL, Fackförbundet Jyty, Akavas specialorganisationer, De kommunala specialisternas samfund KUMULA, Kirjastonhoitajien säätiö sr och Forskarförbundet.
 
Ditt svar har betydelse! Syftet med utredningen är att stärka bibliotekspersonalens röst i samhällsdebatten och synliggöra den mångsidiga kompetensen.

Resultatet av utredningen publiceras på Kirjastopäivät 4.6.2024. Finlands biblioteksförening lottar ut ett presentkort på 100 € och två presentkort på 50 € bland alla som svarat och lämnat sina kontaktuppgifter.